© PR-MONT, s.r.o.
Tvorba stránok:
neo-software.sk

dátum: 29.05.2024

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY

LC Lovosice
Opláštenie a konštrukcia strechy z trapézového plechu.
Strecha – dodávka a montáž strešného trapézu, ukončenia strechy, atika, svetlíky
Fasáda – dodávka a montáž fasádneho panelu, výroba a montáž klampiarskych prvkov