© PR-MONT, s.r.o.
Tvorba stránok:
neo-software.sk

dátum: 29.05.2024

ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PR-MONT sa zaoberá predajom klampiarskych prvkov, ktoré podliehajú vnútropodnikovej kontrole podľa STN EN 612, STN EN 1462, STN 73 3610/Z1.

Materiál

Pozink, Pozink farbený, Lakoplast, Poplast, Meď, Hliník, Nerez, Titánzinok, Čierny plech

Predaj

Na požiadanie dokážeme vyrobiť aj iné druhy výrobkov plus rôzne výmeny do hr. 3 mm čierny alebo pozinkovaný plech.